JUBILEUSZOWA XXX KRAJOWA WYSTAWA ROLNICZA JUŻ ZA NAMI…

Tegoroczna jubileuszowa XXX Krajowa Wystawa Rolnicza zorganizowana została w Częstochowie w dniach 4-5 września. Część imprez ujętych w programie Wystawy odbyła się na terenie Klasztoru Jasnogórskiego. Stoiska wystawiennicze, tak jak w roku ubiegłym, zostały ulokowane na terenie parkingów jasnogórskich. Natomiast stoiska handlowe wróciły na deptak III Alei Najświętszej Marii Panny.

Po raz kolejny honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Andrzej Duda.

Otwarcie Wystawy miało miejsce 4 września br. na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie zaproszonych gości powitali: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Grzegorz Puda, Dyrektor ŚODR w Częstochowie – Marek Dziubek oraz Krajowy Duszpasterz Rolników – J. E. Ks. Bp Leszek Leszkiewicz, Sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Rolników – Ks. Prof. dr hab. Stanisław Sojka, Duszpasterz Rolników Diecezji Częstochowskiej – Ks. Eugeniusz Sikorski. Podczas otwarcia wystawy list od Premiera Mateusza Morawieckiego odczytał Minister Rolnictwa – Grzegorz Puda, a list od Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego odczytał Wiceminister Rolnictwa – Szymon Giżyński.

Następnie w towarzystwie Orkiestry Dętej OSP z Mażoretkami „Szyk” działają-cej przy GCMiT w Mykanowie odbył się przemarsz oficjalnych gości na Jasną Górę, gdzie w Auli Papieskiej odbyła się konferencja.

Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie – Marek Dziubek powitał zaproszonych gości, m.in. Jana Krzysztofa Ardanowskiego – Przewodniczącego Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, Grzegorza Pudę – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Szymona Giżyńskiego – Sekretarza Stanu w MRiRW, Annę Gembicką – Sekretarza Stanu w MRiRW, Ryszarda Kamińskiego – Podsekretarza Stanu w MRiRW, Jerzego Chróścikowskiego – Przewodniczącego Senackiej Komisji Rolnictwa, Roberta Telusa – Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa, Jadwigę Wiśniewską – Posła do Parlamentu Europejskiego, Teresę Hałas – Posła na Sejm RP i Przewodniczącą NSZZ RI Solidarność, Lidię Burzyńską – Posła na Sejm RP, Mariusza Trepkę – Posła na Sejm RP, Beatę Kocik – Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Śląskiego, Wiktora Szmulewicza – Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, Halinę Szymańską – Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Romana Włodarza – Prezesa Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej, Aleksandrę Hadzik – Prezesa KRUS, Sławomira Siwka – Przewodniczącego Rady Fundacji „Solidarna Wieś”, Małgorzatę Gośniowską-Kola – Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Jacka Zarzeckiego – Prezesa Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Jerzego Smogorzewskiego – Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Rafała Kołakowskiego – Prezesa Zarządu TRIBAG S.A.

Głównym tematem konferencji było wystąpienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Grzegorza Pudy, który przedstawił najważniejsze elementy, rządowego programu „Polski Ład” służące wspieraniu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Podczas konferencji władze kościelne reprezentowali: J.E. Ks. Bp Leszek Leszkiewicz – Krajowy Duszpasterz Rolników, Ks. Prof. Dr hab. Stanisław Sojka – Sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Rolników, Ks. Eugeniusz Sikorski – Duszpasterz Rolników Diecezji Częstochowskiej. 

W imieniu Prezydenta RP Pan Jan Krzysztof Ardanowski – Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP wręczył pracownikom ŚODR w Częstochowie następujące odznaczenia państwowe Wiesławie Król i Agnieszce Pasierbińskiej – Medal Złoty za długoletnią służbę oraz Annie Szymik – Medal Srebrny za długoletnią służbę.

Ponadto Minister Rolnictwa wręczył odznaki honorowe „Zasłużony dla rolnictwa”, które otrzymali: Rafał Przybyła – pracownik ŚODR w Częstochowie oraz przedstawiciele Dyrekcji Oddziałów Regionalnych KRUS.

Pucharem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uhonorowane zostały firmy i instytucje z terenu całego kraju wśród wyróżnionych znaleźli się: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” za 40-lecie działalności na rzecz rolników i polskich gospodarstw rodzinnych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego za 30-lecie swojej działalności, Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” za upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i kulinarnego wsi oraz za międzypokoleniową wymianę doświadczeń, Firma Handlowo – Usługowa Perlińscy za promocję wędlin i wyrobów naturalnych pochodzenia krajowego, Koło Gospodyń Wiejskich „Wioskowe Trio” za upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, propagowanie kultury ludowej polskiej wsi, Eko-Mak Makarony Babuni za tradycyjne makarony, Got2Grow Technologies Sp. z o.o. za organiczny stymulator wzrostu FLORAHUMUS, Rodzinnej Grupie Pieśni i Tańca Kotarzanie za promowanie kultury ludowej górali śląskich i umacnianie więzi rodzinnych, Gospodarstwu Edukacyjnemu „Niezłe Ziółka” za upowszechnianie tradycji oraz zwyczaju regionu Górnego Śląska, Zakładowi Cukierniczo-Piekarniczemu „Pierniki Żywieckie” za kontynuację tradycji piernikarskich, Specjalistycznemu Gospodarstwu Rodzinnemu – Paweł Niemczyk za spełnienie wysokich norm prawa krajowego i europejskiego w hodowli drobiu, Gospodarstwu Ekologicznemu „Pasterska Osada” za działalność ekologiczną i utrzymanie polskiej rasy owiec, Gospodarstwu naturalnemu „Sopki Stopki” za działalność na rzecz utrzymania regionalnych tradycji, kultury i folkloru, Śląsko-Opolskiemu Związkowi Hodowców Koni za działalność na rzecz hodowców koni oraz ochronę ich praw, Krajowej Radzie Izb Rolniczych za 25-lecie odtworzenia izb rolniczych, Śląskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Częstochowie za zorganizowanie jubileuszowej XXX Krajowej Wystawy Rolniczej.

Dokonano także podsumowania finału wojewódzkiego konkursu „AGROLIGA 2021”. Minister Rolnictwa i Dyrektor ŚODR wręczyli puchary laureatom, w kategoriach „Rolnicy” i „Firmy”. Mistrzem Wojewódzkim w kategorii – „Najlepszy Rolnik” zostało Gospodarstwo Rolne – Zagroda Edukacyjna „Stefanówka” – Joanna Truś z Nowej Szarlejki, gmina Wręczyca Wielka, powiat: kłobucki. Mistrzem Wojewódzkim w kategorii „Najlepsza Firma” został „Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j.” z Albertowa, gmina Lipie, powiat kłobucki.
W finale „Wojewódzkiego konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w województwie śląskim w 2021 r.” zwycięzcami zostali Halina i Adam Markowscy „Jura w Zielonym domu”.

W „Konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2021 r.” zwyciężyła Katarzyna Brol, gmina Woźniki, powiat lubliniecki.

Krajowa Wystawa Rolnicza to nie tylko ekspozycje, ale również dobra okazja do podnoszenia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń i integracji całego środowiska rolniczego. Rolnicy mogli skorzystać z porad ekspertów z instytutów naukowych z MRiRW, ŚODR, ARiMR, KOWR, CDR czy KRUS.

Szczególnym powodzeniem podczas XXX Krajowej Wystawy Rolniczej cieszyły się Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Drobnego Inwentarza i Ptaków Ozdobnych.

W programie dwudniowej imprezy znalazły się także: Targi Pszczelarskie, Kiermasz Kwiatów i Krzewów Ozdobnych, prezentacje Odnawialnych Źródeł Energii i Wystawa Maszyn i Narzędzi Rolniczych.

Podczas Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych przeprowadzony został konkurs oceny bydła ras mięsnych. Tytuł czempiona przyznano zwierzętom: Clotek – Farma Lipowczyce Tomasz Rochowski, Cyryl – Dżesika Grabińska, Bop – Adam Koloch, Sara – Mikołaj Sambór, Cyryla – Łukasz Haraziński, Danthonia – Monika Kopica. Puchary w kategorii wice-czempiona zostały przyznane zwierzętom: Tytania – Zbigniew Drobniak, Nela – Danuta Tempka, Daukus – Monika Kopica. Nagrodzonym puchary wręczył Minister Rolnictwa oraz Dyrekcja ŚODR w Częstochowie.

Statuetki Dyrektora ŚODR w Częstochowie zostały wręczone przez Dyrektora Oddziału ŚODR w Mikołowie – Radosława Srokę, następującym hodowcom zwierząt, drobnego inwentarza i ptaków ozdobnych: Bartłomiejowi Piekielskiemu, Henrykowi Piekielskiemu, Sławomirowi Florkowi, Joannie i Arturowi Rutko, Monice Kopica, Zbigniewowi Ociepie. Statuetki zostały również wręczone wyróżnionym Firmą: „P.T.H.U. LUKPOL AGRO” za wieloletnią współpracę oraz wspieranie i wdrażanie innowacji w polskim sektorze agro, „Skansen Lubecko” za aktywne propagowanie tradycji i historii polskiej wsi oraz dawnej mechanizacji.

Wzbogaceniem uroczystości związanych z organizacją Wystawy był uroczysty koncert solistów chóru Zespołu Pieśni i Tańca im. S. Hadyny „Śląsk”, który odbył się w Bazylice Jasnogórskiej.

W niedzielę 5 września 2021 r., jak co roku, tysiące rolników z całej Polski uczestniczyło w Mszy Świętej na Jasnej Górze dziękując Matce Boskiej Częstochowskiej za plony.

Podobnie jak w roku ubiegłym dostosowaliśmy organizację imprezy do przepisów prawnych i obostrzeń, jakie zostały wprowadzone w związku z panującym zagrożeniem – pandemią COVID-19. Staramy się zawsze dbać o komfort i bezpieczeństwo naszych zaproszonych gości oraz osób zwiedzających naszą wystawę.

Dziękujemy Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, instytucjom rolniczym, władzom wojewódzkim i lokalnym za wsparcie naszych działań.

Dziękujemy organizatorom imprez towarzyszących między innymi: Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa za zorganizowanie finału ogólnopolskiego konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”, Narodowemu Instytutowi Kultury i Dziedzictwa Wsi za zorganizowanie występów zespołów KGW „Czym Polska wieś bogata”, Śląskiej Izbie Rolniczej za zorganizowanie „Mlecznego Dnia”, Polskiemu Związkowi Producentów i Hodowców Bydła Mięsnego za przeprowadzenie oceny wartości hodowlanej zwierząt bydła i koni, Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie za organizację wernisażu wystawy „Zespół Śląsk – dynamika tradycji”.

Szczególnie podziękowania za pomoc przy organizacji, jakże ważnych dla nas wydarzeń kierujemy do Ojców Paulinów z Jasnej Góry i władz Miasta Częstochowy.
Oprawę medialną naszej imprezie zapewnili m.in.: TVP 1, TVP Info, TVP 3 Katowice, Polskie Radio, Polskie Radio Katowice, Tygodnik „Do Rzeczy”, Magazyn Rolniczy „Agro-Profil”, Tygodnik katolicki „Gość Niedzielny”, Tygodnik katolicki „Niedziela”, „Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników”. Dziękujemy.

Dziękujemy naszym głównym sponsorom: Grupie TRIBAG oraz BRUK S.A , Polskiemu Związkowi Producentów i Hodowców Bydła Mięsnego.

Dziękujemy również Policji, Straży Pożarnej, Centralnej Szkole Straży Pożarnej w Częstochowie, Straży Miejskiej oraz pracownikom innych służb.

Na zakończenie słowa podziękowania dla przybywających z całej Polski Rolników oraz wspaniałych Pracowników Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, bez których nie byłoby takiej Wystawy.

Już dziś serdecznie zapraszamy na XXXI Krajową Wystawę Rolniczą w Częstochowie.

Z historii słów kilka…

Pierwsza Krajowa Wystawa Rolnicza odbyła się w dniach 05-06 września 1992r.
W porównaniu z dzisiejszym stanem, była to wystawa bardzo skromna. Pawilonem wystawowym stała się sala gimnastyczna IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie i tereny przyległe do Liceum. Uroczystego otwarcia wystawy dokonano 05 września 1992r. w sali Liceum Sienkiewicza.
Wystawę otworzyli Jacek Lupa i Stanisław Juchnik – dyrektorzy ODR w Częstochowie. Okolicznościowe przemówienia wygłosili, prezydent miasta Częstochowy Tadeusz Wrona, wojewoda częstochowski Jerzy Guła, ks. arcybiskup Stanisław Nowak metropolita częstochowski. Honorowym patronatem objął wystawę minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej Gabriel Janowski.

Liczba uczestników wystawy przerosła oczekiwania organizatorów, bowiem szacuje się, iż odwiedziło ją około 10 tys. rolników i mieszkańców Częstochowy i regionu. Tak wysokie zainteresowanie stało się umotywowaniem kontynuacji tego dzieła i jego rozwinięciem w przyszłości. Wystawa dała okazję do zainteresowania się nią, przedsiębiorców z branży rolniczej z całej Polski.

Należy zauważyć, że przedsięwzięcie to nie jest kierowane tylko do rolników. Wystawa uwzględnia również potrzeby mieszkańców Częstochowy oraz pielgrzymów, zmierzających na Jasną Górę. Wśród nich znajdują się osoby zainteresowane tematyką rolnictwa i związane z obszarami wiejskimi.

Edycje wcześniejsze

Organizator
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Częstochowie

M_Częstochowa_COA

 

Urząd Miasta Częstochowy

ORGANIZATORZY IMPREZ TOWARZYSZĄCYCH
PATRONAT HONOROWY

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

KOMITET HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY